behandelaanbod_diagnostiek_ede_gelderland-1Psychologische behandeling
Als na de intake blijkt dat er sprake is van een psychische aandoening met lichte tot matige klachten, kunt u terecht voor psychologische behandeling.

Psychotherapie
Psychotherapie is een langer durend gesprekscontact gericht op inzicht en verandering. In psychotherapie gaat het erom wat u bezighoudt. Samen zoeken we naar de betekenis van gedrag en gevoelens. Dit gebeurt hoofdzakelijk middels gesprek. We proberen de problemen te begrijpen en te ontdekken welke (onbewuste) patronen zijn ontstaan.
Wanneer u zich bewuster wordt van deze patronen, ontstaat ruimte voor verandering. Psychotherapie brengt de ontwikkeling weer op gang.

Meestal nemen de klachten binnen enkele maanden af. Daarna is tijd nodig om de onderliggende patronen te veranderen. De uiteindelijke duur hangt af van hoe complex de problemen zijn.

Diagnostiek
Als de problematiek nog onvoldoende duidelijk is, kan het zinvol zijn een psychologisch onderzoek te doen. Diagnostiek is nodig om te beoordelen wat de ernst van een klacht is of waar precies de grenzen en beperkingen/mogelijkheden van een persoon liggen.Ook kan diagnostiek een grote rol spelen in het vaststellen van psychiatrische stoornissen als AD(H)D, Autisme spectrumstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Goede diagnostiek is belangrijk om te voorkomen dat er een verkeerde behandeling wordt ingezet.
Bij diagnostisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van psychologische vragenlijsten, gestructureerde interviews, neuro-psychologische testen, intelligentietest en diagnostische gesprekken.De diagnostiek wordt afgesloten met een rapportage van de bevindingen en een plan van aanpak.

Intelligentieonderzoek
Er kunnen redenen zijn om de intelligentie te testen. Aangezien er geen sprake is van een ziekte of stoornis wordt een losse intelligentietest niet vergoed door de zorgverzekeraar.
De intelligentie wordt getest met behulp van  de WAIS IV voor volwassenen. Voorafgaand zal er een kort intakegesprek plaatsvinden. De testafname duurt ongeveer twee uur. U wordt vervolgens snel uitgenodigd voor het uitslaggesprek en krijgt de uitslagen en het verslag mee naar huis.
De kosten voor het intelligentieonderzoek zijn 595 euro.

EMDR
Voor wie?
Een greep uit de probleemgebieden die succesvol met EMDR zijn behandeld:

 • geweldsincidenten
 • seksueel misbruik
 • (verkeers)ongevallen
 • plotseling verlies van gezondheid/baan/partner
 • een traumatische bevalling
 • een heftige ziekenhuisopname
 • verwaarlozing
 • scheiding of verlies
 • pesten
 • angstklachten en fobieën (paniekaanvallen, faalangst, angst voor bepaalde dieren of activiteiten, angst voor sociale contacten, angst voor autorijden, angst voor de tandarts, angst voor kleine ruimten)
 • dwanggedachtes
 • blijvende boosheid of verdriet om situaties uit het verleden
 • chronische pijnklachten
 • negatief zelfbeeld
 • weinig zelfvertrouwen

Klachten kunnen onder meer bestaan uit dwanggedachten, nachtmerries, opdringende beelden, slaapproblemen, angst, hyperventilatie, somberheid, prikkelbaarheid, woedeuitbarstingen, voortdurend gespannen of overmatig waakzaam zijn, extreme schrikreacties, concentratieproblemen, vermijdingsgedrag, schuld, schaamte en verdriet.

Uitgangspunt is dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen.

Wat is EMDR?
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een effectief bewezen behandelmethode voor mensen die last blijven houden van een traumatische gebeurtenis.

Veel mensen maken in hun leven schokkende gebeurtenissen mee. Niet altijd lukt het om deze ervaringen op eigen kracht te verwerken en ontstaan er psychische klachten. Het natuurlijke verwerkingsproces in de hersenen is dan geblokkeerd. Door de heftigheid van de gebeurtenis is het brein niet in staat geweest om de nare gebeurtenis op een gezonde manier te verwerken. De gebeurtenis en bijbehorende beelden, geluiden en heftige emoties blijven ‘hangen’. Telkens wanneer zich iets voordoet dat herinnert aan de traumatische gebeurtenis, wordt deze herinnering weer volop geactiveerd. Door een geur die je ruikt, een geluid dat je hoort, een beeld dat je ziet kan de herinnering aan de gebeurtenis weer in alle hevigheid terug komen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Het doel van de therapie is dat de herinnering niet meer de heftige emotionele lading of lichamelijke reacties met zich mee zal brengen. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen.

Hoe ziet een EMDR behandeling eruit?
emdrLetterlijk vertaald betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) ‘door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken’.
EMDR is dan ook geen typische gesprekstherapie. Wel starten we met een gesprek waarin we samen de klachten doornemen en een eventuele nare gebeurtenis bespreken. Dit is nodig zodat met deze informatie het verwerkingsproces op gang gebracht kan worden.
Het op gang brengen van het verwerkingsproces gebeurt door het in herinnering brengen van de gebeurtenis en tegelijkertijd afleiding te bieden in de vorm van oogbewegingen (je volgt met je ogen mijn hand) en in de vorm van tikjes (via een koptelefoon). Door deze toepassing van EMDR komt er doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang en soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Het tegelijkertijd de herinnering oproepen en afgeleid worden door oogbewegingen en geluiden zal er toe leiden dat de heftige beleving van de herinnering aan kracht verliest of zelfs verdwijnt.

Waarom EMDR?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen en kinderen. De therapie werkt snel en is effectief. Voor veel klachten is langdurige behandeling dan ook niet meer nodig. Klachten verminderen of verdwijnen vaak in slechts enkele sessies en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.