behandelaanbod_diagnostiek_ede_gelderland-1Psychologische behandeling
Als na de intake blijkt dat er sprake is van een psychische aandoening met lichte tot matige klachten, kunt u terecht voor psychologische behandeling.

Psychotherapie
Psychotherapie is een langer durend gesprekscontact gericht op inzicht en verandering. In psychotherapie gaat het erom wat u bezighoudt. Samen zoeken we naar de betekenis van gedrag en gevoelens. Dit gebeurt hoofdzakelijk middels gesprek. We proberen de problemen te begrijpen en te ontdekken welke (onbewuste) patronen zijn ontstaan.
Wanneer u zich bewuster wordt van deze patronen, ontstaat ruimte voor verandering. Psychotherapie brengt de ontwikkeling weer op gang.

Meestal nemen de klachten binnen enkele maanden af. Daarna is tijd nodig om de onderliggende patronen te veranderen. De uiteindelijke duur hangt af van hoe complex de problemen zijn.

Diagnostiek
Als de problematiek nog onvoldoende duidelijk is, kan het zinvol zijn een psychologisch onderzoek te doen. Diagnostiek is nodig om te beoordelen wat de ernst van een klacht is of waar precies de grenzen en beperkingen/mogelijkheden van een persoon liggen.Ook kan diagnostiek een grote rol spelen in het vaststellen van psychiatrische stoornissen als AD(H)D, Autisme spectrumstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Goede diagnostiek is belangrijk om te voorkomen dat er een verkeerde behandeling wordt ingezet.
Bij diagnostisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van psychologische vragenlijsten, gestructureerde interviews, neuro-psychologische testen, intelligentietest en diagnostische gesprekken.De diagnostiek wordt afgesloten met een rapportage van de bevindingen en een plan van aanpak.

Intelligentieonderzoek
Er kunnen redenen zijn om de intelligentie te testen. Aangezien er geen sprake is van een ziekte of stoornis wordt een losse intelligentietest niet vergoed door de zorgverzekeraar.
De intelligentie wordt getest met behulp van  de WAIS IV voor volwassenen. Voorafgaand zal er een kort intakegesprek plaatsvinden. De testafname duurt ongeveer twee uur. U wordt vervolgens snel uitgenodigd voor het uitslaggesprek en krijgt de uitslagen en het verslag mee naar huis.
De kosten voor het intelligentieonderzoek zijn 595 euro.