Aanmelden
U kunt zich telefonisch of via e-mail (e-mail adres is niet beveiligd, stuur geen persoonlijke informatie mee) aanmelden bij PDP Ede. In het eerste telefonische contact wordt u gevraagd beknopt aan te geven wat het probleem is. Zo kan bekeken worden of u bij ons aan het juiste adres bent. Indien dit het geval is wordt zo mogelijk direct een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Bij afwezigheid zal er zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Als er sprake is van een wachttijd zal u op de wachtlijst geplaatst worden nadat u zich zelf heeft aangemeld en de verwijzing geregeld is. Een verwijzing alleen is dus niet voldoende om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Voor aanvang van het intakegesprek ontvangt u een beknopte vragenlijst en informatie over de praktijk ter voorbereiding. Deze wordt u gestuurd via de beveiligde mailomgeving van “Cliëntenlogin”

Na het intakegesprek wordt er zonder wachttijd gestart met behandeling.

Wachtlijst: per 03-06-2024

Voor psychologische behandeling (A. Kistemaker) is de wachttijd ongeveer 3 maanden. Voor psychotherapie (C. de Miranda) en voor diagnostiek zijn de wachtlijsten gesloten en geldt er een aannamestop. 

De zorgverzekeraar verplicht ons het volgende te vermelden:
“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Vergoeding
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekering dient u te beschikken over een verwijsbrief voor Basis Generalistische GGZ of Specialistische GGZ.

PDP Ede is gedurende kantoortijden bereikbaar.

Bij ernstige problemen na kantoortijd kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Stationsweg 71, Ede

Praktijkadres
Stationsweg 71
6711 PL Ede
tel: 0318-763500
email: info@pdpede.nl

KvK nummer: 58907831