Aanmelden
U kunt zich bij voorkeur telefonisch aanmelden bij PDP Ede. In het eerste telefonische contact wordt u gevraagd beknopt aan te geven wat het probleem is. Zo kan bekeken worden of u bij ons aan het juiste adres bent. Indien dit het geval is wordt zo mogelijk direct een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Bij afwezigheid zal er zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Na de aanmelding ontvangt u een beknopte vragenlijst ter voorbereiding op het intakegesprek. Deze wordt u gestuurd via de beveiligde mailomgeving van “Cliëntenlogin”

Wachtlijst: per 04-10-2021

Voor psychologische behandeling (Ada Kistemaker), voor  psychotherapie (Corinne de Miranda) en voor diagnostiek is de wachtlijst gesloten. Er worden momenteel geen nieuwe clienten aangenomen.

De aanmeldings- en behandelingswachttijd is gelijk; na intake wordt er, zonder wachttijd, gestart met behandeling.

De zorgverzekeraar verplicht ons het volgende te vermelden:
“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Vergoeding
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekering dient u te beschikken over een verwijsbrief voor Basis Generalistische GGZ of Specialistische GGZ.

PDP Ede is gedurende kantoortijden bereikbaar.

In vakanties wordt er gezorgd voor waarneming door een collega.

Bij ernstige problemen na kantoortijd kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Praktijkadres
Bergstraat 2-B
6711 DD Ede
tel: 0318-763500
email: info@pdpede.nl

KvK nummer: 58907831