cdmMensen een prettige plek te bieden waar ze met hun zorgen en problemen terecht kunnen, daar streef ik naar. Hierbij sluit ik zo veel mogelijk aan bij hun wensen en mogelijkheden. Veiligheid, persoonlijke betrokkenheid en aandacht zijn daarin sleutelwoorden.
Naast het bespreken van de klachten vind ik het belangrijk samen op zoek te gaan naar de kwaliteiten van een persoon. Mijn hoofddoel is om mensen in hun eigen tempo weer krachtig genoeg te laten voelen om de problemen het hoofd te bieden.

Ik vind het belangrijk om de kwaliteit van mijn behandelingen goed te bewaken. Mede hierom neem ik deel aan twee intervisiegroepen. Dit houdt in dat er met collega psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van (een aantal) cliënten en dat er aan kwaliteitsmeting wordt gedaan m.b.v. feedbackvragenlijsten (ROM)

Opleiding
Na mijn HBOJeugdwelzijnswerk in Zwolle ben ik Psychologie gaan studeren aan de KU Nijmegen. Daar studeerde ik af met als hoofdrichting Klinische Psychologie.
Vervolgens heb ik de opleiding tot Psychotherapie aan de RINO Oost Nederland afgerond. Hier volgde ik zowel de Volwassen als de Kinder & Jeugd opleiding met Cliëntgerichte psychotherapie als hoofdrichting.
Van 2006 tot 2009 deed ik de Psychodrama opleiding van de NVGP.
Daarnaast heb ik de opleiding tot Supervisor en Leersupervisor gevolgd.

Werkervaring
Psychiatrisch Centrum “Het Groot Graffel” (tegenwoordig GGNET), deeltijdbehandeling te Doetinchem. Als hoofdbehandelaar verzorgde ik individuele- en groepstherapieën en psychodiagnostiek.

Van 1991 tot 2011 heb ik gewerkt bij de GGZ Nijmegen (tegenwoordig Pro Persona) Zowel binnen de Afdeling Jeugd (adolescententeam) als de afdeling Volwassenen heb ik individuele behandeling, (psychodrama)groepsbehandelingen, psychodiagnostiek, ouderbegeleiding en trainingen gegeven.

Van 2010 tot april 2013 heb ik gewerkt in een vrijgevestigde praktijk die zich, naast reguliere problematiek, specialiseert in problematiek voortkomend uit hoogbegaafdheid bij (jong) volwassenen. Naast psychodiagnostiek gaf ik als psychotherapeut individuele- en groepsbehandelingen.
April 2013 start PDP Ede.

Registraties
BIG geregistreerd Psychotherapeut: 19050026116
BIG geregistreerd GZ Psycholoog : 19050026125
Geregistreerd supervisor VCgP, NVP

Beroepsverenigingen

 • Nederlands Instituut voor Psychologen
  www.psynip.nl
 • Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
  www.VCgP.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Groepstherapie
  www.NVGP.nl
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  www.lvvp.info

lvvp-visitatielogo