Voor wie:
Groepstherapie is geschikt voor mensen die in één of meer opzichten vastlopen in hun leven en daarbij klachten ontwikkelen. Met name als u moeilijkheden heeft in contacten met anderen of onzeker bent over uzelf kan inzichtgevende groepstherapie een goede indicatie zijn.
Kenmerkend voor groepspsychotherapie is dat niet alleen de cliënt en de psychotherapeut, maar alle groepsleden een rol spelen in de therapie. De therapiegroep weerspiegelt het echte leven. Hierdoor worden problemen zichtbaar en bewerkbaar. Gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet en/of genegenheid kunnen in de groep ontstaan. Deze gevoelens staan centraal in de therapie. Groepspsychotherapie vindt plaats in een groep, maar iedereen werkt wel aan zijn/haar eigen problemen. Tijdens de bijeenkomsten zal afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander, maar vaak gaat het ook om de interacties tussen groepsleden. Het rendement van groepstherapie is soms groter dan van individuele therapie.

Binnen onze groepspsychotherapietherapie wordt voornamelijk gewerkt met Psychodrama.
Psychodrama is een geschikte therapievorm voor zowel mensen die heel gemakkelijk praten als voor mensen die het moeilijk vinden om te verwoorden wat er in henzelf omgaat. Psychodrama is een psychotherapeutische methode waarin deelnemers in een veilige situatie aangemoedigd worden om datgene wat hen bezighoudt en beweegt met rollenspellen in scène te zetten. Hierbij wordt zowel gebruikgemaakt van verbale als non-verbale communicatie.

U kunt meer lezen over psychodrama op de volgende websites:

Praktische informatie:
Onze psychotherapiegroep komt elke woensdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur samen op de locatie van De Binnenplaats, Padberglaan 18, 6711 PD te Ede.
Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen aan de groep.
De groepstherapeuten zijn: Jolande Zewuster (https://www.psycholoog-ede.nl/ ) en Corinne de Miranda.
Aanmelden voor de groep kan via de reguliere weg en de kosten worden vergoed door uw Zorgverzekeraar.