info_pdpede_psychologenBasis Generalistische GGZ (BG-GZ) en Specialistische GGZ (SGGZ)
Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt een onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Of uw hulpvraag past binnen de BGGGZ of de SGGZ is afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag. Voor ‘lichte of matige psychische aandoeningen’ wordt u verwezen naar de Basis GGZ. De Specialistische GGZ richt zich op de ernstiger psychische problematiek waarbij een groter beroep zal worden gedaan op specialistische kennis.

Kosten
Wanneer klachten worden geclassificeerd als een psychische aandoening (bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis) dan wordt de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico van 385 euro (2017) wordt wel eerst aangesproken. Daarnaast is, om in aanmerking te komen voor vergoeding, een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Voor behandeling en diagnostiek van jongeren (12 tot 18 jaar) heeft PDP Ede contract met de regio FoodValley: Gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Rhenen. Dit houdt in dat deze behandelingen vergoed worden door de Gemeente.

Behandeling en Diagnostiek
Corinne de Miranda en Ada Kistemaker zijn beiden BIG-geregistreerd therapeut. Dit houdt in dat een behandel- en diagnostiektraject bij hen in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Contract met zorgverzekeraar voor Basis Generalistische GGZ en de Specialistische GGZ

  • Achmea (Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekering, Pro Life, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Agis, TakeCareNow!, Nedasco , IAK, Aevitae, Turien & Co)
  • Multizorg (Zorg en Zekerheid, De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, ONVZ, VvAA, PNOzorg, HollandZorg, Salland, Energiek, Aevitae, IAK (ASR), Caresco (ASR), Eno, O.W.M.)
  • Menzis (Menzis Zorgverzekeraar N.V., Anderzorg N.V., Azivo Zorgverzekeraar N.V.)
  • VGZ (Univé Zorg, VGZ, IZA, IZZ, UMC, Cares Gouda)

  • De Friesland

Contract met zorgverzekeraar voor Basis Generalistische GGZ
Met CZ/Delta Lloyd/Ohra is alleen een contract afgesloten voor de Basis Generalistische GGZ.

Voor 2018 geen contract met:

  • DSW (In Twente en Stad Holland Zorgverzekeraar)
  • Caresq (Promovendum, National Academic en Besured)

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar en/of Gemeente heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts, jeugdarts of Bureau Jeugdzorg kunnen deze verwijzing geven.

Kwaliteitsstatuut, beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

In onze praktijk is ons kwaliteitsstatuut ter inzage beschikbaar. Dit statuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

Alles wat in de therapie wordt besproken, is strikt vertrouwelijk. Informatie geven we pas door na uw schriftelijke toestemming en als het in uw belang is.
De geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten.
Zie hiervoor www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) rg37/42.
De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met ons te overleggen. We kunnen een zgn. gemaskeerde factuur opsturen waardoor veel van uw gegevens niet meer zichtbaar zijn voor derden.