info_pdpede_psychologenBasis Generalistische GGZ (BG-GGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ)
Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt een onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Of uw hulpvraag past binnen de BGGGZ of de SGGZ is afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag. Voor ‘lichte of matige psychische aandoeningen’ wordt u verwezen naar de Basis GGZ. De Specialistische GGZ richt zich op de ernstiger psychische problematiek waarbij een groter beroep zal worden gedaan op specialistische kennis.

Kosten
Wanneer klachten worden geclassificeerd als een psychische aandoening (bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis) dan wordt de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico van 385 euro (2019) wordt wel eerst aangesproken. Daarnaast is, om in aanmerking te komen voor vergoeding, een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Voor niet verzekerde zorg (bijvoorbeeld werkgerelateerde problemen) hanteren we een uurtarief van 90 euro. Voor niet nagekomen afspraken zonder kennisgeving kunnen ook kosten in rekening worden gebracht. Deze worden niet door de verzekeraar vergoed. 

Behandeling en Diagnostiek
Corinne de Miranda en Ada Kistemaker zijn beiden BIG-geregistreerd therapeut. Dit houdt in dat een behandel- en diagnostiektraject bij hen in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Contract met zorgverzekeraar voor Basis Generalistische GGZ en de Specialistische GGZ

  • Achmea (Aevitae (Avero), Avero Achmea, De Friesland, FBTO, IAK (Avero), Interpolis, Pro Life,  Zilveren Kruis)
  • VRZ Multizorg (ONVZ, PNOzorg, VvAA, Zorg en Zekerheid, AZVZ (Zorg en Zekerheid), ENO, Salland, Zorgdirect)
  • Menzis (Menzis, Anderzorg N.V.)
  • VGZ (VGZ zorgverzekeraar N.V., VGZ voor de zorg N.V.,  IZA,  Univé Zorg,  N.V. UMC)

Contract met zorgverzekeraar voor Basis Generalistische GGZ
Met CZ/OHRA/Nationale Nederlanden, is alleen een contract afgesloten voor de Basis Generalistische GGZ.

Geen contract met o.a.:

  • DSW (DSW, In Twente en Stad Holland, A.S.R., De Amersfoortse, Ditzo)
  • Caresq (Promovendum, National Academic, Besured/Caresco, IPTIQ, EuCare en Aevitae)
  • A.S.R.

Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben gesloten, kunt u wel bij ons terecht. U moet dan de nota zelf declareren en (laten) betalen en krijgt deze afhankelijk van uw polis geheel of gedeeltelijk vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kunnen deze verwijzing geven.

Kwaliteitsstatuut, beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

In onze praktijk is ons kwaliteitsstatuut ter inzage beschikbaar. Dit statuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

Alles wat in de therapie wordt besproken, is strikt vertrouwelijk. Informatie geven we pas door na uw schriftelijke toestemming en als het in uw belang is.
De geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor o.a. psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen.
Zie hiervoor www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) rg37/42.
De vrijgevestigde behandelaar is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met ons te overleggen. We kunnen een zgn. gemaskeerde factuur opsturen waardoor veel van uw gegevens niet meer zichtbaar zijn voor derden. Vanuit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn we gehouden aan deze Europese wet en regelgeving. Ons privacybeleid en privacystatement zijn in te zien op de praktijk. De verschillende regels en afspraken zijn ook opgenomen in ons praktijkreglement, dat aan cliënten wordt verstrekt.