Psychologische behandeling
Na de aanmelding wordt gestart met een intakegesprek van gemiddeld een uur gericht op het verhelderen van de hulpvraag en de achterliggende factoren van de problematiek. Tijdens dit eerste gesprek zal het verdere verloop van de behandeling met u worden overlegd.

Psychotherapie
Na de aanmelding wordt gestart met een drietal intakegesprekken van gemiddeld een uur. Deze gesprekken richten zich op het verhelderen van de hulpvraag en de achterliggende factoren van de problematiek. In het adviesgesprek bespreken we samen het behandel- c.q. onderzoeksvoorstel. In dit voorstel staan de afwegingen om een bepaalde vorm van therapie aan te bieden, plan van aanpak en de behandeldoelen. Pas nadat we het samen eens zijn, volgt de behandeling of het onderzoek.

Diagnostiek
Na aanmelding zal een intakegesprek plaatsvinden van ongeveer een uur. Hierin zal de hulpvraag worden verhelderd. Afhankelijk van de vraag zullen vervolgens een aantal afspraken worden ingepland voor het onderzoek. Bij diagnostisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van psychologische vragenlijsten, gestructureerde interviews, neuro-psychologische testen, intelligentietest en diagnostische gesprekken. De diagnostiekfase wordt afgesloten met een terugkoppelingsgesprek waarin de bevindingen en een plan van aanpak worden besproken. Desgewenst ontvangt de cliënt een verslag van de bevindingen.

Samenwerken en verwijzen
Het kan belangrijk zijn om gedurende de behandeling samen te werken met opleidingen, werkgevers, huisartsen, psychiaters, creatief therapeuten, oefentherapeuten, psychosociaal therapeuten, diëtisten of andere betrokkenen. De samenwerking wordt pas gezocht nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Als uw probleem niet binnen PDP Ede opgelost kan worden, gaan we mee op zoek naar een beter passend hulpaanbod.